Sådan er dine forsendelser dækket under transport

Posted: 21. marts 2016-Likes: 0-Comments: 0-Categories: Uncategorized @da

Sådan er dine forsendelser dækket under transport

Hvis dine forsendelser bliver beskadiget eller forsvinder under transport, hvem dækker så skaderne? Mange tror fejlagtigt, at transportøren dækker forsendelsens fulde værdi, men det er langt fra tilfældet, viser en undersøgelse fra Consignor.

I 1956 dannede FN den internationale CMR-lovgivning, som omhandler juridiske spørgsmål vedrørende international vejtransport. Alle europæiske lande har vedtaget lovgivningen, når det gælder international vejtransport.

Det betyder, at hvis transportøren er ansvarlig for beskadigede eller forsvundne pakker under international vejtransport, erstatter han, ifølge CMR-loven, op til 8,33 SDR per kg beskadiget eller bortkommet vare. Det svarer til cirka 70 kr. Det vil sige, hvis en iPad til en værdi af 4.000 kr., som vejer 650 g, bliver totalskadet under transport, vil erstatningen lyde på:  0,650 kg x 70 = 46 kr. Altså et tab for afsenderen på 3.954 kr.

Men ved national vejtransport, altså vejtransport inden for landets grænser, kan nogle lande have en anden lovgivning.


_MG_6020.CR2 09APR15 EDI-Soft Bannerbilleder Foto:Lars Salomonsen/BorderPress.dk Mob: +45 40455486
Hvor er det værst at miste sin pakke?
Norge, Sverige og Finland har hver deres nationale transportlovgivning, hvor det fremgår, at transportøren ved national vejtransport, erstatter for op til 17 SDR per kg beskadiget eller bortkommet vare. Det svarer til cirka 144 kr. iPad’en vil dermed blive dækket for 94 kr. ved national vejtransport i Norge, Sverige og Finland, og tabet for afsenderen vil blive 3.906 kr.

Læs mere: Sådan sparede Tailor Store 15% i transportomkostninger

 

I Danmark har vi ingen transportlovgivning, og danske transportører er derfor i princippet ubegrænset ansvarlige for skader eller forsvundne varer ved national vejtransport. Medmindre transportøren vælger at benytte reglerne fra NSAB2000 eller CMR-loven, hvor erstatningen beløber sig til 8,33 SDR. Ikke overraskende kører langt de fleste danske transportører efter NSAB2000 eller CMR-loven ved national vejtransport.

I Storbritannien dækkes skader eller bortkomne varer under national vejtransport ifølge RHA2009 med 1,3 £ per kg beskadiget eller bortkommet vare (cirka 13 kr.). Det vil sige, at iPad’en i Storbritannien dækkes rekordlavt for kun 8 kr., og tabet for varerejer vil her blive størst på 3.992 kr.

Erstatning ved national vejtransport afhænger dermed fuldstændigt af lovgivningen i det pågældende land, hvor Storbritannien her bliver den store taber. Heldigvis kan virksomheder gardere sig mod lave erstatninger.

Forsikring af pakker sparer dig penge
Med så ringe dækning af beskadigede eller bortkomne varer under transport, er det som virksomhed værd at overveje, om man har råd til sådanne tab, hvis uheldet er ude.

En løsning kan være at tegne en forsikring af sine forsendelser, så man ikke lider økonomiske tab. Dette kan i mange tilfælde gøres på årsbasis eller spontant i forbindelse med enkelte forsendelser, som er særligt værdifulde.

Case studie: Online køkkenbutik, koekken24.dk, anvender spontan pakkeforsikring

 

Fakta

  • SDR (Special Drawing Rights) er Den internationale Valutafond’s regningsenhed, som blandt andet bruges til afregning af økonomiske mellemværender. SDR er baseret på valutaerne: EURO, japanske Yen, Pund Sterling og US-dollar.
  • NSAB2000 er en aftale mellem Nordisk Speditørforbund og de nationale transportorganisationer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NSAB er ikke et lovgrundlag, men et aftalegrundlag, som transportører kan vælge at følge.
  • Road Haulage Association er en brancheforening for britiske vognmænd med over 100.000 registrerede lastbiler. De har udarbejdet transportbetingelserne RHA2009 for national vejtransport for deres medlemmer.
  • Læs mere om spontanforsikring af forsendelser her.

Tekst af: Consignor redaktionen, news@consignor.com

Navigation